Bøker

Gyldendal frasvindlet manus av stjerneforfatter

En ikke ferdig versjon av Johan Harstads kommende roman er på avveie. Det tar forfatteren selv nokså rolig.