Bøker

– Ideen om gode anmeldelser som et eget fagområde er svekket

En av Danmarks fremste litteraturkritikere bryter med avisen Information etter nesten 25 år.