Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Aktuelt

– Hvor langt et forlags ansvar strekker seg, må vurderes konkret

Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler at forlagene inkluderer et punkt om vern mot seksuell trakassering i kontrakter mellom forlag og forfatter.

Kun for abonnenter