Bøker

– Skal ein ta Hamsun på alvor, må ein også ta rasismen hans på alvor

Knut Hamsun skreiv samiske delar av Hamarøy inn i litteraturhistoria som «det herreløse land». Hundre år seinare er vegane i kommunen oppkalla etter han.