Anmeldelser

Livet i leirene

Johan Jönsons Efter arbetsschema er innstilt til Nordisk Råds litteraturpris og hylles av kritikere som en ny form for arbeiderdiktning. Men er den troverdig?