Anmeldelser

Kissingers bekymringer

Står vi foran et sammenbrudd i den globale orden? Henry Kissinger frykter det.