Anmeldelser

Kritisk tid for kritikken

VG kutter i anmelderiet. Regjeringen vil gi åtte nye statsstipender til kritikere. Men hvor skal kritikken publiseres?