Anmeldelser

Alt dette livet som finner sted

Alice Munros noveller er leksjoner i empati. Allerede i debutboken holdt hun nobelnivå.