Anmeldelser

Karl Ove ser på bilder

Observasjonskraften vinner til slutt over høystemtheten i Karl Ove Knausgårds bok om Edvard Munch.