Anmeldelser

Den som tenker, er aldri alene

To humanister viser hvordan hjerneforskningens begreper har snevret inn menneskets selvforståelse og hvordan forskningens funn kan utvide den.