Anmeldelser

Paris klippet og limt

Med en mosaikk av sitater og strøtanker løfter Walter Benjamin det 19. århundrets hovedstad opp av ruinene.