Anmeldelser

Fanget i teori

Fakta på bakken ofres når Øyvind Østerud skal få nasjonalismeregnestykket til å gå opp.

Kun for abonnenter