Anmeldelser

Kamp eller kapitulasjon

Amalie Kasin Lerstangs dikt løfter frem arbeiderhistoriens betydning for dagens Norge.