Anmeldelser

Erkjennelse i grenseland

På sitt beste forener Wera Sæther sitt alvor med reise-essayets lette føtter.