Anmeldelser

Ode til odde kvinner

Den amerikanske essayisten Vivian Gornick er sjelden vare. Skrivingen hennes er et verktøy for litterær, politisk og personlig frihet.