Anmeldelser

Schjerven Mollerins bok om Mor Godhjerta er både et tids- og kunstnerportrett

Nylesning av den folkekjære klassikeren fra 1968.