Anmeldelser

Romopera

Hos Sigbjørn Skåden danner science fiction-sjangeren ramme for en forutsigbar fortelling om lengsel og kjærlighet.