Anmeldelser

En fjellgård for en forelesningssal

Tar man Det Norske Videnskaps-Akademis årbok for pålydende, er det fristende å døpe dem om til Akademi for bygningsvern og nekrologskriving.

Kun for abonnenter