Anmeldelser

Eltons sang

Elton John forteller om et svimlende begivenhetsrikt liv i sin selvbiografi. Musikken lar han tale for seg, som noe uforklarlig og opphøyet.