Anmeldelser

Drømmen om renhet

Historien om hygienetiltak i skipsfarten for hundre år siden viser oss en viktig og forunderlig fase i smittevernets utvikling.