Anmeldelser

Mange bombers far

Abdallah Azzam var en av den moderne jihadismens fedre og navnet hans har fremdeles tiltrekningskraft for vordende martyrer, over 30 år etter hans død. Thomas Hegghammer har skrevet hans biografi.