Anmeldelser

Historiens moral og umoral

Selv i en tilsynelatende nøktern faghistorisk antologi blir debatten om hjemmefronten og jødene overopphetet.

Kun for abonnenter