Anmeldelser

Sjekkliste for familien

Å lese Heidi Lindes Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet kan føles som å befinne seg i en jevn flyt av Anne Lindmo-videoer.

Kun for abonnenter