Anmeldelser

Et stykke ubehagelig opportunisme

Ari Behns forfatterskap har måttet tåle mye sensasjonalisme og spekulativ behandling, men Vidar Kvalshaugs vennebiografi er noe av det verre.

Kun for abonnenter