Anmeldelser

Alt som er samisk, befinner seg i en blindsone i Norge

Samene bør ikke sees som «Norges eget urfolk», men et folk i sin egen rett. To nye bøker gir oss kraftfulle tanker vi sårt trenger.