Anmeldelser

Annenhver setning er sitérbar

Etter nesten femti år som forfatter har Don DeLillo fremdeles et like stramt grep om menneskesinnets sårbarhet for teknologi.