Anmeldelser

Forsvarssjefens bestselgerbok er dypt problematisk

Først og fremst på grunn av bokens uklare avsenderposisjon og forgylte selviscenesettelse.