Anmeldelser

En blodfattig historie

Departementshistorie kan skrives på flere måter. 360 sider med massiv gjennomgang av Forsvarsdepartementets omorganiseringer er like utmattende som en militær utmarsj.