Anmeldelser

Vårt eiendommelige forhold til land

Simon Winchester har skrevet landeierskapets konfliktfylte verdenshistorie. Nordmenn kan trygt sies å være i målgruppen.