Anmeldelser

Vekstene og undergangen

Med dikt som sender leseren rett til notatboken, vender den svenske poeten Fredrik Nyberg tankene og sansene mot forfallet.