Anmeldelser

Koranen à la Tony Blair

Det er berikende å lese Ed Husains bok om islam, men i forsøket på å frigjøre troen fra én ideologi tilpasser han den en annen.