Anmeldelser

Nicolai Tangen og oljefondet kan bli den viktigste brikken i norsk klimapolitikk

Åtte sider med bilder sier mer enn tusen kulepunkter i oljefondets nye strategi.