Anmeldelser

En banebrytende bok om Wehrmacht i Norge

Den tyske krigsmakten sto ikke på siden, men var en integrert del av det nazistiske diktaturet.