Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Anmeldelser

Svenskene prioriterte friheten i sin koronastrategi. Men hvem sin frihet?

Svenskene valgte frihetens vei gjennom det første koronaåret. Journalisten Johan Anderberg har studert hvordan det ble sånn.

Pandemi i Sverige

Kun for abonnenter