Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Anmeldelser

Blant lortsubber og annet utøy

Sigrid Undsets antinazisme var imponerende fremsynt, uredd og utholdende. Men fluktdagboken hennes er dessverre ingen glemt litterær klassiker.

SU måtte flykte til Sverige i april 1940. Derfra dro hun via Sovjet og Japan til USA. Hun oppholdt seg i USA til krigen var slutt.

Kun for abonnenter