Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Anmeldelser

22. juli gjorde oss ikke nødvendigvis rikere på erfaring vi kan dele

Det er sterkt å lese om Tonje Brennas opplevelser fra 22. juli og tiden etterpå. Men debatten hun etterlyser om gjerningsmannens politiske ideologi, krever større presisjon enn hun selv utviser.

Minnegudstjeneste

Kun for abonnenter