Anmeldelser

Dag Solstad viser seg som en slave av den litterære tidsånden

Men hans seneste artikler gir oss også den skarpe og muntert-krakilske polemikeren.