Anmeldelser

Gir uvanlig innsikt i det norske helsebyråkratiets maktkamper

Det mest spektakulære sporet i denne boken er oppgjøret med Helsedirektoratet og assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, skriver anmelder Espen Søbye om boken om Camilla Stoltenberg.