Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Anmeldelser

Maktkritikk og ei særmerkt omsorg for det utsette mennesket

Hos Sara Stridsberg er det etiske og det mytiske to sider av same litterære sak.

ss

Kun for abonnenter