Anmeldelser

Måten Simon Stranger skriver på, er vel så opprørende som det han beskriver

Stranger skal ha honnør for å ville løfte frem hva krig kan koste den enkelte. Romanen står likevel som et eksempel på etiske problemstillinger som kan oppstå når man dikter om det vi ikke kjenner godt nok.