Anmeldelser

Nok ein smart diskusjon om vår tids ideal

Kva er det med Anne Otherholms tilsynelatande enkle tekstar som utfordrar og provoserer?