Anmeldelser

En gjenkjennelig fortelling for samiske unge

Kombinasjonen av kunnskap og erfaring gjør «Derfor må du vite at jeg er same» til en vidtfavnende og verdifull utgivelse.