Anmeldelser

Har Peter Handke skrevet noe så utypisk for ham som en publikumstakksigelse?

Peter Handkes nye bok er en allegorisk fortelling om en stridig forfatters vei til forsoning med sitt publikum og sin samfunnsrolle.

Peter Handke

Kun for abonnenter