Anmeldelser

Roman om barns seksualitet: Som lesere blir vi kikkere

En roman om barn, der det eneste voksenblikket er leserens, skaper en særegen uro.