Anmeldelser

I tabubrytingen er det lett å forveksle sjokkeffekt med innsikt

Marieke Lucas Rijnevelds vilje til å gå inn i det ubehagelige er beundringsverdig, men hen er ingen ny Nabokov.