Anmeldelser

Malere og andre skrønemakere

Håndverket svikter i en roman der heltene er geniale kunstforfalskere.