Anmeldelser

Memoarer fra den absolutte overklassen i Norge

Familien var preget av svimlende rikdom og tilhørte den kulturelle eliten. Men Anton Fredrik Andresens memoarer skjemmes av fraværet av betydningen penger må ha hatt for hans eget liv.