Anmeldelser

Etter skjelvet

Det hender mye i Helga Flatlands nye roman, men noen egentlig fortelling er ikke lett å spore.