Anmeldelser

Mild uro fra Bent Høie

Mangelen på sutring og klaging gjør Høies bok bedre enn de fleste skrevet av hans politikerkolleger.