Anmeldelser

Erfaringsnær bok fra Lars Mørch Finborud

Det føles ganske eksotisk. Og litt kjedelig.